|

Garantier

Kamininstallation med 30 års garanti på det viktigaste.

Den del i din kamininstallation som har störst betydelse för säkerheten är också den som är mest utsatt, nämligen skorstenen. Därför lämnar vår skorstensleverantör NSP marknadens längsta materialgaranti på skorstenssystemet Modulex – hela 30 år.

Materialgaranti är dock inte allt – en felaktig produkt kan också orsaka kostsamma följdskador. Därför erbjuder NSP även ett s k Trygghetspaket, som innebär :

  • demontering av den felaktiga produkten
  • ny ersättningsprodukt
  • montering av ny produkt
  • försäkringsskydd för följdskador i fastigheten, upp till 10 miljoner per objekt

För utförliga villkor ladda ner vår informationsfolder samt garantivillkor.

ÖPPETTIDER

Mån-tors 11-17
Lördagar 11-14

Gilla och Följ oss på Facebook

och ta del av bland annat:

  • Nyheter
  • Aktuella kampanjer
  • Månadens varor